Mærsk Drilling

Maersk Drilling

Synlig placering på Lyngby Hovedgade

Domicilet ligger med en synlig placering på Lyngby Hovedgade, tæt på de store indfaldsveje til København samt tæt på S-tog. På vegne af PFA Ejendomme er et nyt domicil opført til Maersk Drilling og Maersk Supply Service på Lyngby Hovedgade i Lyngby. Domicilet omfatter ca. 12.000 kvm kontorarealer samt 10.000 kvm parkeringskælder i to niveauer samt depoter mv.

Bebyggelsen er disponeret med parallelforskudte længer i gradvist stigende højder og varierende længder. Længerne forbindes med en sammenlagt stueetage, der sikrer adgang til alle dele af bygningen. Derved er skabt et spektakulært og transparent atrium, hvor husets brugere kan mødes med kunder.

Total ca. 22.000 kvm

Domicilet omfatter 12.000 kvm kontor og 10.000 kvm parkeringskælder.

Markant beliggenhed

Domicilet ligger centralt placeret på Lyngby Hovedgade med høj synlighed.

Receptionsområdet

Besøgende ankommer direkte til receptionsområdet i det lyse atrium.

Kontoretager

Der er en god vertikal og horisontal kommunikation i hele domicilet.

Glasoverdækket atrium

Det store glasloft over atriet sikrer et velbelyst arbejdsmiljø i hele bygningen.

Trappen

Den snoede trappe i atriet illustrerer et oliebor og dermed firmanavnet 'Drilling'.

Fokus på det kunstneriske

Trappen i atriet fremstår fra oven som et smukt skulpturelt element.

Åbne kontorarealer

De lyse kontorarealer danner rammerne for fleksibel indretningsmulighed.

Centrale møderum

De transparente 'meeting points' skaber uformelle mødesteder i rolige omgivelser.

Øverste kontoretage

Der er udført spektakulært dobbelthøje kontorlokaler på domicilets øverste etage.