Byhusene, etape 1

Byhusene er 80 skønne byhuse inspireret af de historiske Kartoffelrækker i København. Byhusene er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten. Husenes arkitektoniske linje er tilpasset området og dets historie, som går flere hundrede år tilbage. Husenes facader har et maritimt udtryk, som brydes af store vinduespartier med bl.a. karnapper og franske altaner. Boligerne er særdeles energirigtige med lavt varmeforbrug.

Energioptimering og lavt varmeforbrug  opnås ved at anvende optimal isolering i ydervægge, øget tæthed i konstruktioner, varmegen-indvindingsanlæg og 3-lags energiruder. Som følge at det lave varmeforbrug, udleder byhusene mindre CO2 og skåner derved miljøet.