Byhuse på Margretheholm

Byhusene, etape 1

Byhusene er 80 skønne byhuse inspireret af de historiske Kartoffelrækker i København. Byhusene er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten. Husenes arkitektoniske linje er tilpasset området og dets historie, som går flere hundrede år tilbage. Husenes facader har et maritimt udtryk, som brydes af store vinduespartier med bl.a. karnapper og franske altaner. Boligerne er særdeles energirigtige med lavt varmeforbrug.

Byhus på Margretheholm

Energioptimering og lavt varmeforbrug  opnås ved at anvende optimal isolering i ydervægge, øget tæthed i konstruktioner, varmegenindvindingsanlæg og 3-lags energiruder. 

Byhusene på Margretheholm
Mellem Byhusene på Margretheholm er plads til fællesskab, afslapning og leg